Tillgången till privatpersoners telefonnummer är såklart avgörande för att telefonförsäljare ska kunna ringa och kränga rakhyvlar, mobilabonnemang och ”eco-certifierade” elavtal till dig. Vi har ju, som ni vet, kontaktat samtliga teleoperatörer i Sverige för att förhindra att våra användare blir kontaktade eller utsatta för direktreklamsutskick. Ett av de stora företagen inom telekomsektorn har dock inte accepterat...

I september träder riksdagens beslut om att förbjuda muntliga avtal vid telefonförsäljning igenom. Avtalet kommer bara att gälla om konsumenten accepterar anbudet skriftligen efter samtalet. Dessutom måste telefonförsäljaren inleda med att berätta sin identitet och syftet med samtalet. Vi på Blockr myser förstås lite över detta stora steg mot att stärka konsumentskyddet vid telefonförsäljning. Dock så löser...

Nu är det snart dags för semester och ledighet! Några som dessvärre jobbar på som vanligt medan du är bortrest är id-kapare. Att ändra någons adress är ett vanligt sätt att kapa någons identitet på, för att få tillgång till din post och begå bedrägerier. Hur kan du skydda dig? Sedan ett par år tillbaka...

I dag, den 25 maj 2018, träder den allmänna dataskyddsförordningen i kraft (GDPR). Ett av syftena med dataskyddsförordningen är att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. Den nya lagen är betydligt skarpare än tidigare lagstiftning på integritetsområdet och ställer betydligt högre krav på företag och myndigheter som behandlar...

Välkomna till bloggen som bevakar allt inom personlig integritet och dataskydd. Lite torrt ämne för en blogg tänker kanske du. Det tycker självklart inte vi då detta blivit en stor och viktig fråga att hålla sig uppdaterad kring. Därför hade vi tänkt försöka göra det enklare för dig att greppa detta genom att bjuda dig...

PRESSMEDDELANDE 2018-05-21 Den nya tjänsten Blockr ska hindra telefonförsäljare från att störa privatpersoner och samtidigt minska bördan av adresserad direktreklam. Som första oberoende aktör vill Blockr förenkla konsumenternas vardag genom att kostnadsfritt förhindra både telefonsäljare och pappersreklam, och det med målsättningen att följa upp och tvinga de uppsökande företagen till handling med stöd av integritetslagstiftningen....