Företag

Dataskyddsförordningen innehåller flertalet regler och krav för hur personuppgifter får hanteras i en organisation. Det är särskilt viktigt att ert företag lever upp till de krav som gäller för att säkerställa enskildas rättigheter enligt dataskyddsförordningen. En enskild har rätt att invända mot direkt marknadsföring. Denna rättighet är absolut och ni kan då inte hävda att ni har ett berättigat intresse att ändå behandla personuppgifterna för detta ändamål.

Invändningen mot direkt marknadsföring gäller samtliga marknadsföringskanaler och oavsett om den enskilde är kund eller inte sedan tidigare.

FAQ

Jag har tagit emot invändning från personer som använder Blockr vad måste vi som företag göra?

Att invända mot direktmarknadsföring är en absolut rättighet enligt artikel 21.2 och 21.3 dataskyddsförordningen (GDPR). Ni måste därför säkerställa att ni inte längre behandlar personens personuppgifter för detta ändamål. Observera att det inte handlar om en invändning mot att personuppgifter behandlas generellt enligt förordningens artikel 21.1 och att en intresseavvägning ska göras. Invändningen ni fått av Blockr avser endast direktmarknadsföring.

Ni ska inte heller radera personuppgifterna. Har ni en relation till personen behöver ni dem såklart i andra sammanhang men ni får inte använda dem för direktmarknadsföring. Upprätta därför en intern spärrlista för detta.

Önskar ni ett effektivt sätt att hantera invändningar mot direktmarknadsföring tillhandahåller Blockr att REST-API för detta. 

Ska vi meddela personen att invändningen är mottagen?

Det är inte nödvändigt att ni meddelar privatpersonerna. Många företag, och framförallt myndigheterna, väljer dock att göra det.

Vi har ingen relation till den person som invänt och vi har inte heller några personuppgifter i våra system. Vad gör vi nu?

Om ni inte redan behandlar personens personuppgifter är ni inte skyldiga att upprätta ett internt spärregister. Blockrs användare samtycker dock till att ni upprättar en intern spärrlista för detta ändamål. På så sätt verkar ni för goda konsumenträttigheter. Dessutom säkerställer ni ju att ni i framtiden inte kontaktar någon som inte vill bli kontaktad, bra va?!

Vi tycker detta känns skumt. Kan vi lita på fullmakten? Vi vill att de kontaktar oss direkt istället.

En fullmakt tillåter att någon agerar på uppdrag av en annan person. Fullmakter används hela tiden i samhället för att olika rättshandlingar ska kunna företas.

Blockr identifierar sina uppdragsgivare med BankID. Blockr har ett eget BankID-certifikat som är utställt av Nordea Bank. De myndigheter som Blockr invänder emot (ex Skatteverket och Transportstyrelsen) godtar Blockrs fullmakt.

Fullmakten ger inte Blockr behörighet att ta del av uppgifter eller på annat sätt förfoga över individens personuppgifter. Fullmakten innefattar endast att invända mot direktmarknadsföring. Det finns alltså inget behov eller mervärde av att uppställa särskilda krav för hur den enskilde ska invända mot direktmarknadsföring hos ert företag – och inte heller några risker.  Att inte låta en person uppdra åt annan att utöva dennes rättigheter enligt dataskyddsförordningen kan vara olagligt. Som företag är ni säkert måna om att individers konsumenträttigheter och integritetsskydd tillgodoses och att de ska kunna ta hjälp av andra om de så önskar.

Vi har nu tagit bort personen ur vår kundklubb och raderat personuppgifterna, är det rätt?

Nej det är fel. Personen har inte uppdragit åt Blockr att begära radering. Ni ska inte radera eller exempelvis avsluta medlemskap för personen. Ni ska bara säkerställa att individens personuppgifter inte längre behandlas för direktmarknadsföring.

Vilka personuppgifter ska vi lämna ut till Blockr?

Ingenting! Blockr har endast fullmakt att meddela att personen vill invända mot direktmarknadsföring. Blockrs tjänst handlar inte om registerutdrag, rättelse eller dataportabilitet.

Gäller detta bara telefonförsäljning?

Nej! Invändningen mot direkt marknadsföring gäller samtliga marknadsföringskanaler och oavsett om den enskilde är kund eller inte sedan tidigare.

Förfrågan REST-API

För att underlätta hanteringen av konsumenters invändningar tillhandahåller vi ett REST-API. Med hjälp av detta kan du säkra att du inte skickat någon marknadskommunikation till privatpersoner som har invänt mot detta. För att få mer information om vårt API var vänlig att fyll i formuläret nedan.